Fivaldi - Myyntilaskut

Myyntilaskut Fivaldista Taimeriin

Sisältö

 • Kuinka aktivoidaan Fivaldi

 • Yleinen käyttö

Kuvaus

Fivaldi on kirjanpito-ohjelma. Taimerista voidaan siirtää Fivaldiin Sftp-rajapinnalla myyntilaskut (Tuotteet). Täältä pääset katsomaan Taimer Fivaldi rakennetta.


Mikä on Sftp-rajapinta?

(SSH File Transfer Protocol) on protokolla, jonka avulla tiedostoja voidaan käsitellä SSH-protokollan yli. Voit lukea lisää: https://www.linux.fi/wiki/SFTP

ivaldin käyttöönotto

Tässä on kuvattu rajapinnan aktivoiminen vaiheittain:

 1. Aktivoiminen,

 2. Täytä asetukset

 3. Asiakasrekisterin täsmäyttäminen

1 Aktivoiminen

Mene asetukset --> Integraatiot --> Fivaldi

2 Täytä asetukset

Pyydä kirjanpitäjältäsi tai IT-tukihenkilöltä Sftp-tunnukset.

 • Yritystunnus

 • Käyttäjänimi

 • Salasana

 • SFTP kansio URL (eli www-osoite)

Tässä kuvattu tarkemmin Fivaldin päässä, mitä tarvitaan yhteyden saamiseen.

Taimerista tuodaan aineistoja kohdan 2 mukaisella XML-siirrolla.

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-Kasikirja-RAJAPINTA-OHJE/ta-p/35780?attachment-id=5040

Yhteenvetona:

-Fivaldissa tulee olla XML-rajapinnan moduulit ja rajapintaa varten dedikoitu käyttäjätunnus, jonka oikeuksilla aineistot luetaan sisään / ulos

-Visma kertoo siirrossa käytettävän skeemanumeron. Tämä saattaa poiketa yrityskohtaisesti

Tämän jälkeen paina Tallenna. Nyt Fivaldi on aktivoitu

Fivaldissa ei ole niin sanottuja pakollisia tietoja. Vapaaehtoinen tieto, joka saadaan laskuriveittäin vietyä on Tuote.

Pyydä kirjanpitäjältäsi tuote ID. Tämä on yhdistävä tekijä tuotteen osalta.

3 Asiakasrekisterin täsmäyttäminen

Ennen käyttöönottoa asiakasrekisterit pitää olla täsmäytetty. Taimer asiakaskortin perustiedoissa on kohta Integraatio ID.

HUOM! Kun Taimeriin syötetään uusi asiakas, luo Taimer automaattisesti seuraavan vapaan asiakas ID:n. Tämä siirtyy laskun mukana Fivaldiin.

Asiakkaan yrityskortin perustietoihin syötetään se ID -numero, mikä vastaa Fivaldissa olevaa asiakasta.

Muista myös syöttää asiakkaan laskutusosoitteen Maa-kenttään virallisia standardeja vastaava maakoodi - ei maan nimeä. Esim. jos lasku lähtee Suomeen Maa-kenttään tulee kirjoittaa FI.

Laskuttaminen

Laskun luominen

Laskun luonti tapahtuu Taimerissa tavalliseen tapaan.

Mikäli Fivaldin asetuksiin Taimerissa on luotu Tuotteita, voidaan ne valita rivi kohtaisesti.

Huom!

 • Asiakkaan nimen maksimipituus on 40 merkkiä

 • Laskurivin tekstin maksimipituus on 80 merkkiä

Laskun lähettäminen

Laskun siirtäminen Fivaldiin. Valitaan laskulistauksesta laskut ja valitaan alasvetolaatikosta Fivaldi. Tällöin laskut siirtyvä SFTP kansioon.

Muita huomioita

 1. Tarkista, että Asetukset --> Yrityksen perustiedot --> Osoitetiedot (Y-tunnus) ja pankkitilit on täytetty.

 2. Laskut eivät siirry, jos laskuja on luotu ennen edellä mainittuja vaiheita. Tämä johtuu siitä, että tehdyissä laskuissa ei ole tarvittavia tietoja tiedonsiirtoon. Myös Y-tunnuksen puuttuminen yritystiedoista on yhteyden muodostamisessa kriittinen tekijä.